Objecte

El present Avís Legal regula l’ús i utilització del lloc web www.silviacatalan.com titularitat de Silvia Catalán (en endavant, el titular de la WEB).

La navegació pel lloc web del titular de la WEB atribueix la condició d’usuari d’aquest últim i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense prèvia notificació per part del titular de la WEB, en aquest cas la seva publicació i avís es realitzarà amb la màxima antelació possible.

Per això és aconsellable que llegeixi atentament el seu contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des d’aquest lloc web.

Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal, i respondrà davant el titular de la WEB o a tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol ús diferent de l’autoritzat està expressament prohibit, i el titular de la WEB podrà denegar o retirar l’accés i utilitzar-lo en qualsevol moment.

Identificació

EL titular de la WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

 • El seu nom social és: Silvia Catalán Navarro
 • El seu CIF és: 43559784-S
 • El seu domicili social és: Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona)

Comunicacions

Per contactar amb nosaltres, posem a la teva disposició diferents mitjans de contacte que et detallem a continuació:

 • Telèfon: 611491669
 • Correu electrònic: info@silviacatalan.com

Totes les notificacions i comunicacions entre usuaris i propietaris de la WEB es consideraran efectives, a tots els efectes, quan es faci a través de qualsevol mitjà detallat anteriorment.

Condicions d’accés i ús

El lloc web i els seus serveis són de lliure accés. No obstant això, el titular de la WEB pot condicionar l’ús d’alguns dels serveis oferts a la seva pàgina web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al titular de la WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del titular de la WEB i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de propietari de la WEB o de tercers; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis a través del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la WEB presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de propietari de la WEB o de tercers i, si escau, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de propietari de la WEB o de terceres persones.
 • Suplinar qualsevol altre usuari.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es disposi de l’autorització del titular dels drets corresponents o estigui legalment permès.
 • Recopilar dades amb finalitats publicitàries i enviar publicitat de qualsevol tipus i comunicacions per a vendes o altres finalitats comercials sense la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
 • Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra propietat del propietari de la WEB, sense que cap dels drets d’explotació sobre els mateixos s’entengui transferit a l’usuari més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.
 • En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web podran visualitzar els continguts i realitzar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni estiguin sotmesos a cap tipus d’explotació.
 • Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc web són propietat del titular de la WEB, sense que s’entengui que l’ús o accés al mateix confereix a l’usuari cap dret sobre els mateixos.
 • La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació estan prohibits.
 • L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre propietari de la WEB i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del titular de la WEB dels seus continguts o serveis.
 • TITULAR de la WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i ús

El contingut d’aquest lloc web té caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense garantir plenament l’accés a tots els continguts, la seva integritat, correcció, validesa o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un propòsit específic.

TITULAR de la WEB exclou, en la mesura permesa per la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de defectes i defectes de tot tipus de continguts transmesos, disseminats, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’accedeixi a través del lloc web o dels serveis oferts.

La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de l’usuari.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús indegut de la pàgina web. En particular, i a manera d’exemple, el propietari de la WEB no es responsabilitza de les actuacions de terceres persones que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets d’honor, intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, així com la normativa sobre competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el titular de la WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es troba fora d’aquest lloc web i no és gestionada directament pel nostre webmaster.  La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts capaces d’ampliar els continguts oferts per aquest lloc web. TITULAR de la WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; tampoc suggereix, convida o recomana la visita a ells, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. TITULAR de la WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per terceres persones.

Procediment en cas de dur a terme activitats de naturalesa il·lícita

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen la il·legalitat de l’ús de qualsevol contingut i/o l’acompliment de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al propietari de la WEB identificant-se adequadament i especificant les suposades violacions.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de lleis, regulacions, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicades formalment a les revistes oficials d’administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha de ser entesa com a guia sense finalitat de validesa legal.

Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola vigent.