A silviacatalan.com ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, li indiquem detalladament el tractament de les dades personals que duem a terme, així com tota la informació relacionada amb ells.

Tractament de les dades del candidat

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Responsable: Silvia Catalán Navarro
 • Finalitat: dur a terme els processos de selecció
 • Legitimació: consentiment de l’interessat.
 • Destinataris: no es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-vos a info@silviacatalan.com o a Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).

Origen: l’interessat.

Informació completa sobre protecció de dades

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Silvia Catalán Navarro 43559784-S, Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669 info@silviacatalan.com
 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD): Silvia Catalán Navarro 43559784-S, Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669 info@silviacatalan.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A silviacatalan.com tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per poder gestionar el Currículum vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no aporteu les vostres dades personals, no podrem complir les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat: gestionar els CvDs rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No es planifiquen transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el silviacatalan.com està tractant o no dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, la dada ja no sigui necessària per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, silviacatalan.com deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets de manera materialment: contactant amb info@silviacatalan.com o Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).

Quan l’enviament de comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per a tal fi.

Si ha donat el seu consentiment per a qualsevol finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti que els seus drets respecte a la protecció de les seves dades personals han estat vulnerats, especialment si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en silviacatalan.com provenen de: el propi subjecte de dades.

Processar les dades del client

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Responsable: slviacatalan.com
 • Finalitat: prestar els serveis sol·licitats i remetre comunicacions comercials electrònicament
 • Legitimació: execució d’un contracte.
 • L’interès legítim del responsable.
 • Destinataris: es preveuen transferències de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets: té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-vos a info@Silviacatalan.com o Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).

Origen: l’interessat.

Informació completa sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

silviacatalan.com, NIF 33956553C. Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669, correu electrònic: info@silviacatalan.com

Delegat de protecció de dades (DPD):

silviacatalan.com, NIF 33956553C. Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669, correu electrònic: info@silviacatalan.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A silviacatalan.com tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com per remetre-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no aporteu les vostres dades personals, no podrem complir les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, per als anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

Interès legítim del responsable: remetre comunicacions comercials electrònicament sobre els nostres productes i serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • L’Administració Tributària, a fi de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb l’objectiu de fer girar els corresponents rebuts (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

No es planifiquen transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el silviacatalan.com està tractant o no dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, la dada ja no sigui necessària per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, silviacatalan.com deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets de manera materialment: contactant amb info@Silviacatalan.com o Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).

Quan l’enviament de comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per a tal fi.

Si ha donat el seu consentiment per a qualsevol finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti que els seus drets respecte a la protecció de les seves dades personals han estat vulnerats, especialment si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en silviacatalan.com provenen de: el propi subjecte de dades.

Processar dades de clients potencials i contactes web

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Responsable: silviacatalan.com
 • Finalitat: atendre la seva sol·licitud i remetre-li comunicacions comercials
 • Legitimació: execució d’un contracte.
 • Consentiment de l’interessat.
 • Destinataris: no se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Drets: té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-vos a info@silviacatalan.com o a Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).
 • Origen: l’interessat.

Informació completa sobre protecció de dades

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Silvia Catalán Navarro 43559784-S, Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669 info@silviacatalan.com
 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD): Silvia Catalán Navarro 43559784-S, Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669 info@silviacatalan.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A silviacatalan.com tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de donar resposta a la seva sol·licitud i remetre-li comunicacions comercials, incloent electrònicament. En el cas que no aporteu les vostres dades personals, no podrem complir les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: atendre la seva sol·licitud.

Consentiment de l’interessat: remetre comunicacions comercials, incloent electrònicament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No es planifiquen transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el silviacatalan.com està tractant o no dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, la dada ja no sigui necessària per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, silviacatalan.com deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets de manera materialment: contactant amb info@silviacatalan.com o Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).

Quan l’enviament de comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per a tal fi.

Si ha donat el seu consentiment per a qualsevol finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti que els seus drets respecte a la protecció de les seves dades personals han estat vulnerats, especialment si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en SILVIACATALAN.COM provenen de: el propi subjecte de dades.

Tractament de dades de proveïdors

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Responsable: silviacatalan.com
 • Finalitat: gestionar la prestació dels serveis contractats
 • Legitimació: execució d’un contracte.
 • Destinataris: es preveuen transferències de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.
 • Drets: té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-vos a info@silviacatalan.com o a Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).
 • Origen: l’interessat.

Informació completa sobre protecció de dades

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Silvia Catalán Navarro 43559784-S, Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669 info@silviacatalan.com
 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD): Silvia Catalán Navarro 43559784-S, Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669 info@silviacatalan.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A silviacatalan.com tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per poder dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com les persones de contacte. En el cas que no aporteu les vostres dades personals, no podrem complir les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, per als anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com les persones de contacte

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

L’Administració Tributària, a fi de complir amb les obligacions legals (requisit legal).

Entitats financeres, amb l’objectiu de realitzar els pagaments corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

No es planifiquen transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el SILVIACATALAN.COM està tractant o no dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, la dada ja no sigui necessària per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, SILVIACATALAN.COM deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets de manera materialment: contactant amb info@silviacatalan.com o Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).

Quan l’enviament de comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per a tal fi.

Si ha donat el seu consentiment per a qualsevol finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti que els seus drets respecte a la protecció de les seves dades personals han estat vulnerats, especialment si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en silviacatalan.com provenen de: el propi subjecte de dades.

Tractament de dades per a l’enviament de la newsletter

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Responsable: silviacatalan.com
 • Finalitat: gestionar subscripció Newsletter al newsletter
 • Legitimació: consentiment de l’interessat.
 • Destinataris: no se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Drets: té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-vos a info@silviacatalan.com o a Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).

Origen: l’interessat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Informació completa sobre protecció de dades

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Silvia Catalán Navarro 43559784-S, Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669 info@silviacatalan.com
 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD): Silvia Catalán Navarro 43559784-S, Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669 info@silviacatalan.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SILVIACATALAN.COM tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la subscripció de la newsletter, que enviem periòdicament als interessats que se subscriuen a ella. En el cas que no aporteu les vostres dades personals, no podrem complir les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre no expressi el seu desig de ser suprimit.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat: enviar el butlletí, que s’envia periòdicament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Transferències de dades a tercers països: no es preveuen transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el silviacatalan.com està tractant o no dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, la dada ja no sigui necessària per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, silviacatalan.com deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets de manera materialment: contactant amb info@silviacatalan.com o Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).

Quan l’enviament de comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per a tal fi.

Si ha donat el seu consentiment per a qualsevol finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti que els seus drets respecte a la protecció de les seves dades personals han estat vulnerats, especialment si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en silviacatalan.com provenen de: el propi subjecte de dades.

Tractament per a la gestió d’història clínica del pacient

Informació bàsica sobre protecció de dades

 • Responsable: silviacatalan.com
 • Finalitat: gestió de la història clínica del pacient
 • Legitimació: consentiment de l’interessat.
 • Destinataris: es preveuen transferències de dades a: agències de la seguretat social.
 • Drets: té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-vos a info@SILVIACATALAN.COM Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).
 • Origen: l’interessat.

Informació completa sobre protecció de dades

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Silvia Catalán Navarro 43559784-S, Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669 info@silviacatalan.com
 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD): Silvia Catalán Navarro 43559784-S, Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona), Telf. 611491669 info@silviacatalan.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A silviacatalan.com tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per poder dur a terme la gestió administrativa i la custòdia de la història clínica. En el cas que no aporteu les vostres dades personals, no podrem complir les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran, com a mínim, cinc anys a partir de la data de registre de cada procés assistencial, segons consta en la normativa estatal en la matèria (poden variar en funció de la legislació autonòmica).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat: realitzar la gestió administrativa i custòdia de la història clínica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 

 • Les agències de seguretat social, per tal de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Transferències de dades a tercers països
 • No es planifiquen transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el silviacatalan.com està tractant o no dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, la dada ja no sigui necessària per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, silviacatalan.com deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els seus drets de manera materialment: contactant amb info@silviacatalan.com o Sant Antoni 17, 08500 Vic (Barcelona).

Quan l’enviament de comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per a tal fi.

Si ha donat el seu consentiment per a qualsevol finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que vostè senti que els seus drets respecte a la protecció de les seves dades personals han estat vulnerats, especialment si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.