Què és la sexologia

El terme sexologia provoca curiositat i un cert "morbo" en aquelles persones que ho associen únicament amb la pràctica sexual. Així que crec necessari fer una petita explicació sobre què és i què no és la sexologia, tal i com jo l'entenc. Què és la sexologia? La sexologia és el conjunt de disciplines científiques que tenen com a objecte d'estudi la sexualitat humana. Conjunt de disciplines: la sexologia té molts components, no només el purament fisiològic, sinó també el psicològic, el social, l'hormonal... per citar-ne alguns. Així doncs, la sexologia es pot abordar des de la medicina, des de la psicologia,